технический паспорт

техни́ческий па́спорт
  • Technical
Означает “спецификация производителя”.
  • Idiom